BlueGlobe International
My status

Translation Services

Translation Services

Career With BlueGlobe

Banner
Banner
Banner

SAIC

"SAIC is a FORTUNE 500® scientific, engineering, and technology applications company that uses its deep domain knowledge to solve problems of vital importance to the nation and the world, in national security, energy and the environment, critical infrastructure, and health. BlueGlobe International LLC consistently provides language services on a global scale which meet the strict vendor standards required by SAIC."


Fulbright

"BlueGlobe cares .. our expectations were exceeded with accuracy and promptness. A long term relationship will benefit our firm and yours."


Crowell-moring

"Thanks again for extra-ordrinary services."


AAAS

"Friendly staff combined with unusual promptness and services will see our association always requesting BlueGlobe."

* For Translation - click flag

Slovenske prevajalske storitve

Slovenian

BlueGlobe International – ponuja usposobljene slovenske prevajalce

Naљi strokovni slovenski prevajalci opravljajo prevajalske storitve s pomoиjo svojega temeljitega poznavanja izvornega jezika, ciljnega jezika in vsebine. BlueGlobe zaposluje visoko usposobljene, izkuљene slovenske prevajalce in lahko prevede projekte vseh vrst in velikosti, tudi spletne strani, elektronsko poљto, pravne dokumente, medicinske revije, tehniиne priroиnike, knjige, recepte, menije itd... celo tetovaћe! Prevajamo projekte s љtevilnih podroиij: pravo, finance, zdravstvo, tehnika, marketing itd. Zelo si prizadevamo, da bi se izognili morebitnim napakam pri prevodih, zato BlueGlobe zagotavlja svojim naroиnikom, da bodo vse prevode opravili slovenski prevajalci, ki so naravni govorci slovenљиine. Vsak prevajalec, ki se mu dodeli prevajanje doloиenega projekta, mora imeti dokazljive izkuљnje in specifiиno znanje s podroиja naroиnikovega projekta. Poleg osnov mora poznati tudi ozadje in jezikovne zanke potrebne za doseganje popolnega prevoda.

Contact Us Iљиete zaposlitev?

Ste nadarjen strokovnjak, usposobljen za jezikovne storitve (m/ћ)? Иe ste, potem vas vabimo, da izpolnite spletno prijavnico na tej spletni strani. Prijava je brezplaиna, enostavna in vam bo vzela le 5 do 7 minut иasa.

Contact Us Strokovno lektoriranje!

Ste usposobljen in izkuљen lektor (m/ћ)? Ste se izobraћevali ali usposabljali na doloиenem podroиju? Pridruћite se naљi ekipi naravnih govorcev, ki uћivajo v svojem zanimivem delu!

Contact Us Znanje

Pri BlueGlobe International drugo mesto ni sprejemljivo. Visoka kakovost je naљ obiиajni standard. Naљe stranke se vedno znova vraиajo k nam zaradi naљega љirokega spektra znanja.

 
Contact Us Kontakti

Podjetja po celem svetu nam zaupajo ...
... kmalu nam boste tudi vi.

Telephone:
+1.541.330.0450
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020
Mobile:
+1.541.213.8526
+55.21.2262.1793
+91.981.4535577
Fax (USA-Argentina-India):
+1.541.330.0451
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020

www.blueglobetranslations.com

Ponudba prevajalskih storitev -
... v sto jezikih

arabљиina hebrejљиina
kitajљиina italijanљиina
nizozemљиina japonљиina
angleљиina latinљиina
francoљиina portugalљиina
nemљиina ruљиina
grљиina љpanљиina
Vsi jeziki in veи (kmalu)

Professional Translation Services Company

Request a Quote

Zakaj BlueGlobe International?

Zato ker smo ponosni na svoje delo in nam ni vseeno, kakљni so naљi rezultati! Kot vodilna firma na mednarodnem trgu za jezikovne storitve (prevajanje, tolmaиenje, tekstopisje, lokalizacija itd.) lahko zagotavljamo storitve na globalni ravni tako za posameznike kot za podjetja. Zato da bi zagotovili 100% toиne prevode, izvajamo celo vrsto pregledov kakovosti na vsaki stopnji prevoda. Vaљ notranji mir je pomemben za BlueGlobe in zagotovo boste dobili kakovost, ki si jo zasluћite in priиakujete.

 • 100's glavnih jezikov (in kmalu veи!)
 • Vsa podroиja
 • Zelo konkurenиne cene
 • Kakovostne storitve
 • Najviљja stopnja skrbi za stranko
 • Najhitreje rastoиe prevajalsko podjetje na svetu
 • Na stotine preverjenih izvajalcev jezikovnih storitev
 • Timski koncept od zasnove do zakljuиka
 • Na voljo 24 ur na dan, 7 ur na teden.

Naљ deset stopenjski program zagotavljanja kakovosti

Izvajanje naљega programa zagotovljanja kakovosti od koraka do koraka jamиi za izjemno kakovost vseh slovenskih prevajalskih projektov:

 1. vsak slovenski prevajalski projekt preuиi usposobljen projektni vodja
 2. Projektni vodja oblikuje natanиen prevajalski naиrt
 3. Prevajalski projekt se dodeli strokovnemu prevajalcu
 4. Terminoloљka baza se vzpostavi izkljuиno za ta projekt
 5. CAT orodje se programira za projekt
 6. Projekt se prevede v slovenљиino
 7. Pregledi kakovosti vseskozi potekajo
 8. Prevod se prenese v zahtevani format (DTP)
 9. Celoten prevod љe enkrat lektorira naravni govorec
 10. Konиni pregled s strani prevajalca in projektnega vodje – Dostava naroиniku

Naљa globalna mreћa usposobljenih, strokovnih, profesionalnih prevajalcev omogoиa BlueGlobeu hitro obravnavo celo zelo obseћnih projektov na zelo kratke roke. Ne glede na zahteve izvornega jezika ali ciljnega jezika, iz slovenљиine v angleљиino (ZDA), iz angleљиine (ZDA) v slovenљиino) ali katerekole druge jezikovne kombinacije (kanadska francoљиina v nemљиino, kitajљиina v portugalљиino itd.) BlueGlobe International vedno jamиi za natanиnosti in kakovost prevajalskega projekta.

Cenik prevodov – slovenski jezik

Veи dejavnikov (specifiиnost besedila, zahtevani rok, љtevilo besed projekta, format dokumenta itd.) vplivajo na ceno prevajalskega projekta. Za toиno ceno, kliknite na »Povpraљevanje po ceni« in izpolnite spletni obrazec. Datoteke z vsebino dokumentov lahko poљljete po elektronski poљti ter pri tem predstavite potrebne informacije in dokumentacijo, ki je potrebna za natanиno doloиitev cene brez skritih dodatnih stroљkov.

BlueGlobe International je vedno na voljo svojim strankam, 24 ur na dan, sedem dni na teden! Naљe prijazno osebje bo poskrbelo za vse, kar je potrebno za vaљ projekt.

Jezikovni telefonski operater:
v angleљиini
+1.541.330.0450 (USA)

Naљ elektronski center za pomoи (24/7) je na voljo:
v angleљиini - in ruљиini - v љpanљиini - kitajљиina - francoљиina - japonљиina
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zasebnost in storitve

Zasebnost naљih strank je za BlueGlobe International izjemno pomembna. Zagotavljamo vam, da bomo vse dokumente, projekte, elektronsko poљto, pisma, dokumentacijo obravnavali v skladu z naљimi strogimi usmeritvami o zasebnosti. Naљ cilj je, da ima vsaka naљa stranka zaupanje v naљe storitve, prosimo, obiљиite naљo spletno stran in preberite naљo politiko varovanja zasebnosti. Na tej strani si lahko ogledate, katere informacije zbiramo, kako jih varujemo in kakљne moћnosti izbire ima stranke glede tega, kako naj se doloиene informacije obravnavajo. Vabimo vas, da si naloћite naљo Politiko varovanja zasebnosti, zato da boste v celoti spoznali naљo predanost glede naљih storitev in zasebnosti. Seveda zelo cenimo tudi vaљ prispevek in sodelovanje! Z ohranjanjem visoke stopnje profesionalnosti in z izjemno predanostjo svojemu delu, si je BlueGlobe ponosno pridobil stranke, ki naљemu podjetju izrecno zaupajo svoje projekte in osebne podatke. To so stranke, ki se vedno znova vraиajo k nam in so naљe najveиje bogastvo.

Prevedla Roni Sayeed

 

feed-image Feed Entries

Get your FREE QUOTE now or call us directly at 1.541.330.0450 or 541.213.8526 (USA)