BlueGlobe International
My status

Translation Services

Translation Services

Career With BlueGlobe

Banner
Banner
Banner

SAIC

"SAIC is a FORTUNE 500® scientific, engineering, and technology applications company that uses its deep domain knowledge to solve problems of vital importance to the nation and the world, in national security, energy and the environment, critical infrastructure, and health. BlueGlobe International LLC consistently provides language services on a global scale which meet the strict vendor standards required by SAIC."


Fulbright

"BlueGlobe cares .. our expectations were exceeded with accuracy and promptness. A long term relationship will benefit our firm and yours."


Crowell-moring

"Thanks again for extra-ordrinary services."


AAAS

"Friendly staff combined with unusual promptness and services will see our association always requesting BlueGlobe."

* For Translation - click flag

Ditirelo tša Bofetoledi tša Sepedi

Sepedi

BlueGlobe International – e fana ka bafetoledi ba ba swanelegago ba Sepedi

Bafetoledi ba rena bao ba nago le bokgoni ba Sepedi ba aba ditirelo tša bofetoledi ka kwešišo e feletšego ya leleme leo go fetolelwago go tšwa go lona, leleme leo go fetolelelwago go lona le taba yeo e fetolelwago. Ka go diriša bafetoledi ba Sepedi bao ba nago le bokgoni kudu, BlueGlobe e ka fetolela mošomo wa mohuta le ge e le ofe, goba wa bontši le ge e le bofe, go akaretša: mekero ya web, di-email, mangwalo, dimakasine, dingwalwa tša semolao, dikgatišo tša tša maphelo, dipukwana-tlhahlo tša setekniki, dipuku, dirasiti, malokelelo, bj.bj. .. gotee le di-tattoo! Go feta moo, re fetolela mešomo go tšwa mafapheng a fapa-fapanego: tša semolao, tša ditšhelete, tša sethekniki, tša dimmaraka, bj.bj. E le go phema bofetoledi bjo bo fošagetšego, BlueGlobe e kgonthišetša bareki gore mošomo le ge e le ofe o romelwago o tla fetolelwa ke bafetoledi bao Sepedi e lego segagabo bona. Mofetoledi yo a abelwago mošomo o swanetše go ba le bohlatse bja gore o na le phihlelo le tsebo e kgethegilego lefapheng leo la moreki. Ka ntle le go tseba dilo tša motheo, gape ba tla kwešiša seo e ka bago “mathaithai a leleme” e le gore ba tle ba fihlelele bofetoledi bjo bo phethagetšego.

Ka baka la’ng rena ba BlueGlobe International?

Ka gobane re ikgantšha ka mošomo wa rena gomme šedi kudu ka dipoelo! Bjale ka barekiši bao ba etilego pele go tša boditšhaba-tšhaba tabeng ya ditirelo tša maleme (bofetoledi, botoloki, bongwalolodi, bj.bj.), re kgona go aba ditirelo lefaseng ka moka go batho le go dikgwebo ka mo go swanago. E le gore re abe bofeletoledi bjo bo lego 100% bareking ba rena, go dirišwa lelokelelo la go hlahloba boleng bja mošomo mogatong o mongwe le o mongwe wa bofetoledi. Khutšo ya gago ya monagano ke ya bohlokwa go BlueGlobe gomme o kgonthišetšwa kudu gore o tla amogela mošomo wa boleng bjo bo go swanelago le bjo bo letetšwego.

 • Maleme a Magolo a 120 (a mangwe a tla latela kgaufsinyane!)
 • Kgethego yohle
 • Ditefelo tše di sa Phalwego
 • Tirelo ya Boleng bja Godimo
 • Tekanyo e Phagamego ya Tlhokomelo ya Bareki
 • Khamphani e golago ka lebelo ya bofetoledi lefaseng
 • Baabi ba lekilwego ba Ditirelo tša Maleme ba 100
 • Kgopolo ya Sehlopha ke go tloga Mathomong go fihla Mafelelong
 • Ba hwetšagala diiri tše 24 letšatši le letšatši, matšatši a 7 beke le beke

Megato ya rena e 10 ya Kgonthišetšo ya Lenaneo la Boleng bja Godimo

Go latela kgato ka kgato ya rena ya kgonthišetšo ya lenaneo la boleng bja godimo bakeng sa mešomo ka moka ya bofetoledi bja Sepedi:

 1. Mošomo o mongwe le o mongwe wa bofetoledi bja Sepedi o tla sekwa-sekwa ke molaodi yo a nago le bokgoni wa mošomo
 2. Thulaganyo ka botlalo ya bofetoledi e tla lokišetšwa ke molaodi wa mošomo
 3. Mošomo wa bofetoledi o tla abelwa mofetoledi yo a nago le bokgoni
 4. Go tla tšweletšwa faele ya ka thoko ya mantšu bakeng sa mošomo
 5. Go tla tšweletšwa ditlabakelo bakeng sa mošomo
 6. Mošomo o tla fetolelelwa go Sepedi
 7. Tlhahlobo ya go hlaloba boleng ka mehla e tla dirišwa
 8. Mošomo wa bofetoledi o tla dirwa ka sebopego seo se kgopetšwego (DTP)
 9. Mošomo ka moka wa bofetoledi o tla balwa ka lekga la bobedi ke motho yoo leleme e lego segagabo
 10. Go hlahlobja la mafelelo ke mofetoledi le molaodi wa mošomo – go romelwa go Moreki

Kgokagano ya rena ya lefase ka bophara ya bafetoledi bao ba swanelegago, bao ba nago le bokgoni e kgonthišetša bokgoni bja BlueGlobe go aba ditirelo tša kapejana gaetiša le go mešomo e megolo le yeo e nyakegago kapejana. Go sa šetšwe leleme leo go fetolelwago go tšwa go lona le leleme leo go fetolelelwago go lona (Sepedi go ya go Seisemane (US), Seisemane (US) go ya go Sepedi), goba maleme le ge e le afe ao go fetolelwago go ona (Sejeremane-Sepotokisi, Seromania-Sehungari, bj.bj.), go nepagala le boleng bja mošomo wa gago wa bofetoledi go kgonthišetšwa mo BlueGlobe International.

tša bofetoledi – leleme la Sepedi

Maemo a mmalwa (mohuta wa sengwalwa, nako e beilwego, palo ya mantšu a mošomo, sebopego sa sengwalwa, bj.bj.) a kgoma tefelo ya mošomo wa bofetoledi. Bakeng sa go hwetša tefelo e nepagetšego, e fo kgotla 'Request a Quote' gomme o tlatše foromo yeo e hwetšwago mokerong wa web. Sehlogo sa faele ya sengwalwa se ka romelwa ka e-mail ka mo go swanetšego, go fanwe ka tsebišo e swanetšego le sengwalwa seo go kgopelwago tefelo ya sona e nepagetšego ka ntle le ditefelo tše di fihlegilego.

BlueGlobe International ka mehla e gona go hlankela bareki ba rena, diiri tše 24 letšatši le letšatši, matšatši a 7 beke le beke! Bašomi ba rena bao ba nago le bogwera ba tla dira se sengwe le se sengwe seo ba ka se kgonago go go thuša ka mošomo wa gago.

Baabi ba Thušo Lelemeng ka Mogala:
Seisemane
+1.541.330.0450 (USA)

Lefapha la thušo la di-email (24/7) le aba thušo ka:
Seisemane – se-Russia - Sepanishi - Sechina -Sefora - Sejapane
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Khupamarama & Tirelo

Khupamarama ya bareki ke ya bohlokwa go BlueGlobe International. Kgodišega gore dingwalwa ka moka, mešomo, di-email, mangwalo, bj.bj. di tla bolokwa e le khupamarama go ya ka melawana e laolago. Pakane ya rena ya ka mehla ke go dira gore moreki yo mongwe le yo mongwe a thabele le go bota ditirelo tša rena, hle etela mokero wa rena wa web gomme o hlahlobe Melao ya Khupamarama yeo mokero wo o tlago go tsebiša bareki mabapi le mohuta wa tsebišo yeo e kgoboketšwago, kamoo e šireletšwago ka gona, le dikgetho ka moka tša moreki tša kamoo tsebišo e ka dirišwago ka gona. Re go kgothaletša go kopiša (download) Melao ya Khupamarama ya rena gore o kwešiše ka botlalo boikemišetšo bja rena bjo bo tletšego bakeng sa ditirelo le khupamarama. Re bile re ka thabela go kwa dikakanyo tša gago! Ka go kgomarela boemo bjo bo phagamego bja go botega le boikemišetšo bjo bo sa lekanywego kabong ya tirelo, BlueGlobe International e ititia sehuba ka bareki bao ba botago go nepagala mo go sa šišinyegego mešomong ya bona le tsebišong ya bona ya khupamarama. Bareki ke ba bohlokwa go rena.

E fetoletšwe ke David Lekgoro

Contact UsNa o nyaka Mošomo?

Na o sekgwari seo se kgonago ditirelong tša maleme? Ge e ba go bjalo, re go laletša gore o tlatše foromo ya kgopelo yeo e lego mokerong wa web ye! Ke mahala, go bonolo, e bile go tšea metsotso e 5-7 ya nako ya gago.

Contact UsMmadi wa Sekgwari!

Na o a swanelega e bile o na le phihlelo ya go ba mmadi? Na o rutilwe goba go tlwaešwa lefapheng le itšego? Tlatša sehlopha sa rena sa baboledi ba leleme la segagabo bona bao ba thabelago mošomo wa bona o thabišago!

Contact UsBokgoni bjo boitšego

Mo BlueGlobe International, ga re amogele maemo a bobedi. Boleng bjo bo phagamego ke tekanyetšo ya rena ya ka mehla. Bareki ba rena ke ba ka mehla ka baka la bokgoni bja rena bjo bo nabilego.

Contact UsIkopanye le rena

Dikhamphani go dikologa lefase di botile rena
... gomme kgaufsinyane o tla

Telefon:
+1.541.330.0450
+55.21.2240.9271
+91.172.2561020
Mobile:
+1.541.306.7420
+55.21.2262.1793
+91.981.4535577
Fax (USA-Argentina-India):
+1.541.330.0451
+55.21.2240.9271
+91.172.2561020

www.blueglobetranslations.com

Ditirelo tša bofetoledi - 120 maleme

Searabia Seheberu
Sechina Setaliana
Setache Sejapane
Sejapane Selatine
Sefora Sepotokisi
Sejeremane se-Russia
Segerika Sepaniši
Maleme ka moka & le a mangwe (kgaufsinyane)

Professional Translation Services Company

Request a Quote

 

feed-image Feed Entries

Get your FREE QUOTE now or call us directly at 1.541.330.0450 or 541.213.8526 (USA)