BlueGlobe International
My status

Translation Services

Translation Services

Career With BlueGlobe

Banner
Banner
Banner

SAIC

"SAIC is a FORTUNE 500® scientific, engineering, and technology applications company that uses its deep domain knowledge to solve problems of vital importance to the nation and the world, in national security, energy and the environment, critical infrastructure, and health. BlueGlobe International LLC consistently provides language services on a global scale which meet the strict vendor standards required by SAIC."


Fulbright

"BlueGlobe cares .. our expectations were exceeded with accuracy and promptness. A long term relationship will benefit our firm and yours."


Crowell-moring

"Thanks again for extra-ordrinary services."


AAAS

"Friendly staff combined with unusual promptness and services will see our association always requesting BlueGlobe."

* For Translation - click flag

Layanan Terjemahan Basa Jawa

US Flag

BlueGlobe International – sinengkuyung penerjemah Basa Jawa jempolan

Penerjemah Basa Jawa profesional kita asung layanan terjemahan kanthi kawruh kang mumpuni ing babagan basa sumber, basa sasaran, lan obyek terjemahan. Kanthi disengkuyung dening para penerjemah Basa Jawa kang trampil lan sugih pengalaman, BlueGlobe bisa nerjemahake proyek kanthi jinis lan ukuran apa wae, kaya dene: situs web, email, layang, majalah, dokumen hukum, jurnal medis, manual teknik, buku, resep, menu, lsp., ... malah uga tato! Mula yekti, kita bisa nerjemahake proyek kang maneka warna jinise: legal, finansial, medis, teknik, pemasaran, lsp. BlueGlobe tansah ngati-ati supaya ora kajeglong ing salah-terjemah, sahengga bahan kang dipasrahake dening klien dijamin mung bakal diterjemahake dening penerjemah Jawa asli. Penerjemah kang kawogan nggarap proyek mesthi nduweni pengalaman kang onjo lan kaweruh kang jero ing babagan proyek terjemahan saka klien mau. Kajaba kawruh dhasar, penerjemah uga mangerteni “teknik basa” kang diperlokake kanggo ngasilake terjemahan kang sampurna.

Geneya kudu milih BlueGlobe Internasional?

Amarga kita tansah tumemen jroning ngunggar pakaryan kita lan uga tumemen mikirake asile! Minangka pemimpin pasar internasional in bisnis layanan basa (terjemahan, jurubasa, copywriting, pelokalan, lsp.), kita bisa nawakake layanan skala global kanggo individu lan perusahaan. Supaya bisa asung terjemahan kang 100% akurat kanggo para klien, kita nandukake papriksan kualitas ing saben tataran terjemahan. Kalegan penggalih penjenengan iku penting kanggone BlueGlobe lan, sing luwih wigati, panjenengan bakal nampa kualitas terjemahan kaya kang panjenengan kersakake.

 • 100 Basa Utama ing Donya
 • Kabeh spesialisasi
 • Rega paling kompetitif
 • Layanan Kualitas Jempolan
 • Tingkat Layanan Pelanggan Paling Dhuwur
 • Perusahaan terjemahan kang paling cepet ngrembaka ing saindenging jagad
 • Klebu 100 Pambabar Layanan Basa kang wis Kaverifikasi
 • Konsep Tim saka wiwitan nganti pungkasan
 • Siaga 24 jam sedina, 7 dina seminggu

Program Jaminan Kualitas 10 Langkah

Kanthi ngetrapake program jaminan kualitas 10 langkah kanthi permati, kabeh proyek terjemahan Basa Jawa dijamin bakal antuk kualitas terjemahan sing istimewa:

 1. Saben proyek terjemahan Basa Jawa bakal dianalisis dening manajer proyek kang mumpuni
 2. Rencana penerjemahan kang rinci bakal dirancang dening manajer proyek
 3. Proyek terjemahan bakal dipasrahake marang penerjemah profesional
 4. Database bakal dirancang mligi kanggo proyek panjenengan
 5. CAT-tool bakal diprogram kanggo proyek kasebut
 6. Proyek bakal diterjemahake menyang Basa Jawa
 7. Papriksan kontrol kualitas mesthi ditrapake
 8. Asil terjemahan bakal digawe miturut format pesenan (DTP)
 9. Asil terjemahan bakal dipriksa kang kapindhone dening panutur asli
 10. Papriksan pungkasan katindakake dening penerjemah lan manajer proyek – banjur kapasrahake menyang klien

Jaringan global kanggo para penerjemah kang mumpuni lan professional saindenging jagad bakal njamin kemampuane BlueGlobe anggone ngaturake asil terjemahan jempolan kanthi cepet, ora bakal nyulayani tenggat wektu, sanajan saka proyek terjemahan kang gedhe banget. Apa wae syarat-syarate basa sumber—basa sasaran (Jawa - Inggris (AS), Inggris (AS) – Jawa), utawa pasangan basa apa wae (Hongaria-Ukraina, Ibrani-Yunani, lsp.), presisi lan kualitas proyek terjemahan kagem panjenengan bakal dijamin dening BlueGlobe International.

Rega terjemahan – Basa Jawa

Ana sawetara faktor (watak-khususe teks, tenggat wektu sing wis ditemtokake, gunggunge tembung, formate dokumen, lsp.) bakal aweh pengaruh marang rega proyek terjemahan. Kanggo nyumurupi rega mau, mangga di-klik wae ‘Request a Quote’ lan panjenengan isi formulir on-line-ne. File kanggo dokumen pra-terjemahan bisa dikirim liwat email, kanthi menehi informasi lan dokumentasi kang dibutuhake kanggo nemtokake rega kang gumathok, tanpa ana beya tambahan kang sinengker.

BlueGlobe International tansah siaga ngladeni klien, 24 jam sedina, 7 dina seminggu! Staf kita sing grapyak-semanak bakal nindakake apa wae supaya bisa mbiyantu proyek terjemahan panjenengan.

Operator Telpon Basa Maneka-warna:
Inggris
+1.541.330.0450 (USA)

Alamat Email bantuan (24/7) disediaake ganggo basa:
Inggris - Rusia - Spanyol - Cina - Prancis - Jepang
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Privasi & Layanan

Privasi klien kaanggep paling penting dening BlueGlobe International. Kita njamin manawa kabeh dokumen, proyek, email, layang, dokumentasi, lsp., bakal dijaga kerahasiaane miturut panduan privasi kang keket. Pangajap kita yaiktu tansah gawe mareme klien sahengga tansah percaya marang layanan kita. Panjenengan katuran niliki situs web kita lan maos Kabijakan Privasi kita. Kaca iki asung informasi menyang klien ing babagan jinis informasi apa wae kang diklumpukake, piye anggone njaga, lan uga pilihane klien ngenani cara ngalap guna-paedahe informasi kasebut. Pangajab lan panjurung kita marang penjenengan, kersaa panjenengan “ngundhuh” utawa mriksani Kabijakan Privasi kita, sahengga panjenengan bisa nguningani komitmen kita sawutuhe ing bab layanan lan privasi. Mesthi wae kita matur nuwun banget, karana panjenengan wis kersa paring input lan karenan kersa partisipasi. Kanthi tansah njaga integritas kang onjo lan komitmen tanpa-tandhing, BlueGlobe International tuhu mongkog karana bisa mbangun jaringan kanggo para klien kang tanpa sangga runggi masrahake proyek terjemahan lan informasi pribadhine marang kita. Minangka klien setya, para klien mau dadi aset kita kang paling larang regane.

Diterjemake dening Sugeng Hariyanto lan A. Effendi Kadarisman

Contact Us Ngupaya Karir?

Apa panjenengan professional mumpuni kang trampil ing layanan basa? Manawa iya, mangga panjenengan isi formulir aplikasi on-line ing situs web iki. Gratis, gampang, lang mung diperlokake wektu 5-7 menit wae.

Contact Us Proofreading Profesional!

Proofreader kang mumpuni lan sugih pengalaman? Nduweni pendhidhikan utawa terlatih ing bidang tartamtu? Mangga, nggabung wae marang tim panutur asli kita kang wis oleh pakaryan kang nengsemake.

Contact Us Keahlian

Ing BlueGlobe International, juwara nomer loro ora bakal ditampa. Kualitas jempolan iku dadi standar normal kita. Klien kita iku klien setya amarga saking akehe keahlian kita.

Contact Us Mangga, kita ngantu-antu kontak saka panjenengan.

Perusahaan saindenge ndonya padha percaya marang kita -
... lan panjenengan bakal percaya uga

Telephone:
+1.541.330.0450
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020
Mobile:
+1.541.213.8526
+55.21.2262.1793
+91.981.4535577
Fax (USA-Argentina-India):
+1.541.330.0451
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020

www.blueglobetranslations.com

Layanan Terjemahan - ing 100 basa

Arab Ibrani
Cina Italia
Walanda Jepang
Inggris Latin
Prancis Portugis
Jerman Rusia
Yunani Spanyol
Kabeh Basa

Professional Translation Services Company

Request a Quote

 

feed-image Feed Entries

Get your FREE QUOTE now or call us directly at 1.541.330.0450 or 541.213.8526 (USA)