BlueGlobe International
My status

Translation Services

Translation Services

Career With BlueGlobe

Banner
Banner
Banner

SAIC

"SAIC is a FORTUNE 500® scientific, engineering, and technology applications company that uses its deep domain knowledge to solve problems of vital importance to the nation and the world, in national security, energy and the environment, critical infrastructure, and health. BlueGlobe International LLC consistently provides language services on a global scale which meet the strict vendor standards required by SAIC."


Fulbright

"BlueGlobe cares .. our expectations were exceeded with accuracy and promptness. A long term relationship will benefit our firm and yours."


Crowell-moring

"Thanks again for extra-ordrinary services."


AAAS

"Friendly staff combined with unusual promptness and services will see our association always requesting BlueGlobe."

* For Translation - click flag

Haitian Creole Translation Services

Creole (Haitian)

BlueGlobe International – ofri tradiktè Kreyòl (Ayisyen) kalifye

Tradiktè pwofesyonèl Kreyòl (Ayisyen) nou yo ofri sèvis tradiksyon avèk anpil konesans nan lang sous la, lang sib la, ak sijè a,. Avèk kontra n ap fè avèk tradiktè kreyòl (ayisyen) ki gen anpil eksperyans, BlueGlobe kapab tradui nenpòt kalite oswa dimansyon pwojè, tankou: sit wèb, imèl, lèt, magazin, dokiman legal, revi medikal, manyèl teknik, liv, resèt pou manje, meni, elatriye... menm yon tatou! Kidonk, nou tradui pwojè pou nan divès kalite domèn: legal, finansye, medikal, teknik, maketing, elatriye. BlueGlobe pran fè anpil atansyon nan tradiksyon yo pou evite erè tradiksyon. Se sa ki fè nou kapab asire kliyan yo se yon tradiktè ayisyen ki pale Kreyòl (Ayisyen) kòm lang natifnatal li k ap tradui tout dokiman yo soumèt yo. Tradiktè nou mete travay sou pwojè a dwe genyen eksperyans li kapab pwouve ak konesans espesifik nan domèn pwojè kliyan an. Anplis eleman debaz yo, y ap konprann tou “pyèj lang” souzantandi ki nesesè pou reyalize yon tradiksyon ideyal.

Kontakte Nou W ap Chèche fè yon Karyè?

Èske ou se yon pwofesyonèl maton ki genyen aptitid nan sèvis lang? Si w se youn, nou envite ou pou ranpli fòmilè aplikasyon anliy la sou sit wèb sa a! Li gratis, li fasil epi li pran 5-7 minit nan tan ou.

Kontakte Nou Koreksyon Pwofesyonèl!

Èske ou kalifye ak gen eksperyans antan yon korektè? Èske ou edike oswa fòme nan yon domèn espesifik? Antre nan ekip moun ki pale lang natifnatal epi ki renmen travay enteresan yo!

Kontakte Nou Espètiz

Nan BlueGlobe International, nou pa aksepte dezyèm pi bon an. Bon kalite se estanda nòmal nou. Kliyan nou yo toujou retounen akòz divès kalite espètiz nou.

 
Contact Us Kontakte nou

Konpayi tout kote sou latè fè noukonfyans -
... epi nan yon ti tan ou pral

Telefòn:
+1.541.330.0450
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020
Selilè:
+1.541.213.8526
+55.21.2262.1793
+91.981.4535577
Faks (USA-Argentina-India):
+1.541.330.0451
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020

www.blueglobetranslations.com

 

Ap Ofri Sèvis Tradiksyon -
... in 100's of languages

Arab Ebre
Chinwa Italyen
Holandè Japonè
Angle Latin
Franse Pòtigè
Alman Ris
Grèk Panyòl
Tout lang yo ak plis

Konpayi Sèvis Tradiksyon Pwofesyonèl

Fè Demand yon Devi

Pou kisa pou Chwazi BlueGlobe International?

Paske nou genyen anpil fyète nan travay ou epitou nou enterese a rezilta! Antan yon lidè sou mache entènasyonal la nan sèvis lang (tradiksyon, entèpretasyon, redaksyon, lokalizasyon, elatriye), nou kapab ofri sèvis tout kote sou latè pou moun ak biznis yo alafwa. Pou nou kapab ofri kliyan nou yo tradiksyon ki egzat a 100%, nou genyen yon seri kalite kontwòl ki souplas nan chak etap tradiksyon an. Lapè nan tèt enpòtan pou BlueGlobe epi, pi sètènman, w ap resevwa kalite travay ou merite ak egzije a.

 • Plizyè santèn Lang Prensipal (plis lang nan yon ti tan!)
 • Tout Espesyalizasyon
 • Tarif Pi Konpetitif
 • Bon Kalite Sèvis
 • Nivo Avanse nan Sèvis Kliyantèl
 • Konpayi tradiksyon k ap devlope pi vit sou latè
 • 100 Founisè Sèvis Lang ki pwouve
 • Konsèp Ekip depi Kòmansman pou rive nan Finisman
 • Disponib 24 èdtan pa jou, ak 7 jou pa semèn

Pwogram Asirans Kalite 10 etap nou an

Lè nou swiv pwogram asirans kalite etap-pa-etap nou an, sa asire bon kalite pou tout pwojè tradiksyon kreyòl (ayisyen) yo:

 1. Se yon manadjè pwojè konpetan k ap analize chak pwojè tradiksyon kreyòl (ayisyen)
 2. Manadjè pwojè a ap prepare yon plan detaye pou tradiksyon an
 3. N ap mete yon tradiktè pwofesyonèl travay sou pwojè tradiksyon an
 4. N ap deziyen yon baz done espesyalman pou pwojè a
 5. N ap pwograme yon zouti CAT (tradiksyon avèk asistans òdinatè) pou pwojè a
 6. Pwojè a ap tradui an Kreyòl (Ayisyen)
 7. Toujou genyen tchèk Kontwòl Kalite ki anplas
 8. N ap mete tradiksyon an nan fòma kliyan an mande (DTP)
 9. Yon moun ki pale lang natifnatal la ap fè koreksyon tradiksyon an nèt pou yon dezyèm fwa
 10. Tradiktè a ak manadjè pwojè a ap fè Dènye Revizyon an – Livrezon ba Kliyan an

Rezo mondyal tradiktè kalifye, konpetan ak pwofesyonèl nou an asire kapasite BlueGlobe pou ofri yon dèle rapid menm pou pi gwo pwojè ki genyen yon dèle sere. Kèlkeswa egzijans lang sous pou lang sib la (Kreyòl (Ayisyen) nan lang Angle (Etazini), Angle (Etazini) an Kreyòl (Ayisyen)), oswa nenpòt lòt pè lang (Arab-Franse, Polonè-Grèk, elatriye), presizyon ak kalite pwojè tradiksyon nou toujou garanti nan BlueGlobe International.

Tarif tradiksyon - Kreyòl (Ayisyen) lang

Yon kantite faktè (presizyon tèks, dèle ki mande a, kantite mo pwojè a, fòma dokiman, elatriye) afekte pri yon pwojè tradiksyon. Pou jwenn yon devi egzat, senpleman klike sou 'Demand yon Devi’ epi ranpli fòm nan andirèk. Kidonk, ou kapab voye fichye dokiman sijè a nan imèl tou, pou bay enfòmasyon nesesè ak dokiman ki nesesè pou estimasyon pri egzat, san lòt frè kache.

BlueGlobe International toujou disponib pou sèvi kliyan nou yo, 24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn! Anplwaye senpatik nou yo ap fè tout sa ki posib pou ede ou avèk pwojè ou.

Operatè Telefòn pou Lang:
Angle
+1.541.330.0450 (USA)

Sant asistans imèl nou (24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn) ki ofri nan:
Angle - Ris - Panyòl - Chinwa - Franse - Japonè
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Konfidansyalite ak Sèvis

Konfidansyalite kliyan nou yo pi enpòtan pou nou nan BlueGlobe International. Asire tout dokiman, pwojè, imèl, lèt, dokiman, elatriye ap rete sou kontwòl gid konfidansyalite serye nou. Objektif nou se pou fè chak kliyan vin alèz ak konfyan nan sèvis nou yo, tanpri ale nan sit wèb nou epi revize Règleman Konfidansyalite nou. Paj-ekran sa a ap fè kliyan yo konnen kalite enfòmasyon nou rasanble yo, fason nou pwoteje enfòmasyon yo ak tout chwa tout kliyan yo sou fason nou itilize enfòmasyon yo. Nou ankouraje ou pou transfere nan òdinatè ou Règleman Konfidansyalite nou an pou w kapab byen konprann angajman konplè nou pou sèvis yo ak konfidansyalite a. Sètènman, nou apresye remak ou ak patisipasyon ou! Lè nou toujou genyen yon nivo onètete avanse ak yon angajman san parèy pou sèvis la, BlueGlobe devlope avèk fyète yon kliyantèl ki kwè franchman nan antrepriz nou an avèk pwojè yo ak enfòmasyon pèsonèl yo. Antan kliyan k ap retounen, yo reprezante pi gwo aktif nou.

Moun fè tradui dokiman sa a: Marianne Cadet

 

feed-image Feed Entries

Get your FREE QUOTE now or call us directly at 1.541.330.0450 or 541.213.8526 (USA)